Ik worstel en kom boven

Emergis

In 1995 besluiten een aantal Zeeuwse instellingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg te fuseren, om zodoende, verspreid over Zeeland, een breed, samenhangend zorgpakket aan te kunnen bieden. De decentrale, maar juist op samenhang gerichte opzet maakt het noodzakelijk om tot een eenduidige presentatie te komen.

De naam Emergis is gebaseerd op het Zeeuwse ‘Luctor et Emergo’, wat ‘ik worstel en kom boven’ betekent. Dat heeft in dit geval niet alleen betrekking op de provincie Zeeland, maar ook op de cliënten van de organisatie. In het beeldmerk zijn referenties te herkennen als een baken of anker. De vormentaal refereert aan sonar, aan bereik, aan signalen. De identiteitsstructuur van Emergis wordt zichtbaar in een kleurenserie. Volwassenzorg, Maatschappelijke opvang, Verslavingszorg et cetera zijn zo onderling onderscheidbaar maar herkenbaar als familie van elkaar.

In 2002 wordt de huisstijl licht aangepast. Het beeldmerk wordt geoptimalieerd voor interactieve toepassingen en ook de huisstijlmiddelen, waaronder de folders en brochures, krijgen een volledige make-over.