Weloverwogen met water

Waterschap Veluwe

Een waterschap, elk waterschap, houdt zich bezig met de samenhang tussen mens, water en natuur. Daarbij spelen het zorgvuldig afwegen van belangen en het effectief inzetten van mogelijkheden en middelen een belangrijke rol. Dat geldt dubbel voor een waterschap dat opereert in een gevoelig gebied als de Veluwe.

Het beeld dat Tel Design tekent voor het Waterschap Veluwe, resultaat van de fusie tussen twee waterschappen en een zuiveringsschap, gebruikt een even voor de hand liggend als verrassend beeld: het gewei van een hert, symbool voor de Veluwe, verandert in water. Het stromende water, een positief zinnenbeeld, verbeeldt vernieuwend leven; het hert verbeeldt kracht. Zachtheid en kracht, verenigd in een opvallende tekenstijl met sprekende kleuren en herkenbare vormen.