Vijftig tinten groen

Gemeente Zaanstad

Na twintig jaar sluit de huidige huisstijl niet langer aan bij de profilering en communicatiedoelstellingen van de gemeente Zaanstad. Onder andere door een krachtige Zaanstreekmarketing, waarin Zaanstad participeert, ontstaat de behoefte aan een eigen profilering als gemeentelijke organisatie. Transparant, dienstverlenend, een herkenbare en toegankelijke partner met ambitie vormen de basis voor de identiteit en verbeelding.

Teldesign wordt gekozen uit vijf bureaus om de nieuwe identiteit te ontwikkelen. Diverse voorstellen passeren de revue, waaruit een modern en krachtig typografisch logo wordt gekozen. Het wapenschild, van oudsher de visuele drager van overheidsstijlen, komt terug, zij het in een abstracte vorm en ontdaan van gedateerde heraldische kenmerken. Het staat opnieuw voor trots en bescherming en karakteriseert daarmee waar de gemeentelijke organisatie voor wil staan.

Halverwege 2010 is de nieuwe huisstijl, gelijktijdig met de verhuizing van de gemeentelijke organisatie naar het nieuwe en bijzonder opvallende stadskantoor, onthuld. Met behulp van een volledig nieuw ontwikkeld online huisstijlmanagementsysteem, is de huisstijl in de loop van dat jaar verder ingevoerd.

Teldesign ontwierp een kleurpalet geïnspireerd op de traditionele architectuur en landschappen in de Zaanstreek.

Huisstijlimplementatie
Roel Stavorinus