Veilige infrastructuur

NAVI

Sectoren waarbij uitval leidt tot grote en bedreigende maatschappelijke ontwrichting, vormen onze vitale infrastructuur. Het gaat daarbij om telecommunicatie, elektriciteitsnet, waterkeringen, water- en voedselvoorziening, transport, de rechtsorde en het openbaar bestuur. Het Nationaal Adviescentrum voor de Vitale Infrastructuur (NAVI), een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, richtte zich op de bescherming hiervan in Nederland.

Teldesign ontwikkelde het logo en de huisstijl waarmee het NAVI een start maakte met het inrichten van de projectcommunicatie, met name gericht op kennisdelen en overdracht in analyses en methodieken. Na introductie van de huisstijl volgden diverse publicaties, waaronder brochures, folders en het jaarverslag.

In 2010 ging het NAVI op in Adviescentrum Bescherming Vitale Infrastructuur.