Hulp aan mensen in nood

Rode Kruis

In 2012 bestond het Nederlandse Rode Kruis 145 jaar. In dat jaar ontstond de behoefte om de huisstijl te professionaliseren met als doel meer consistentie in communicatie en visuele herkenbaarheid aan te brengen. Teldesign werd gevraagd als creatief partner hierin te participeren.

Met 65 districten, 357 afdelingen en meer dan 35.000 vrijwilligers is het toegankelijk maken van een eenvoudige visuele identiteit van essentieel belang, alsook het beschikbaar stellen van digitale basisbestanden en sjablonen. Hiermee was huisstijlmanagement aanleiding voor vernieuwing. Aansluiting op het merkbeleid van het internationale Rode Kruis was een andere; deze gaf ruimte om naam en logo te herzien. Het werd kort en krachtig Rode Kruis.

Van hieruit werd een volledig nieuwe huisstijl ontwikkeld en werden heldere huisstijlrichtlijnen opgesteld, waarmee zowel communicatieprofessionals als vrijwilligers uit de voeten kunnen. Ook verdwenen met een heldere merkarchitectuur alle ongewenste logovarianten. Op 1 juli 2013 presenteerde Rode Kruis het nieuwe gezicht aan medewerkers en achterban.