Symbool voor ons land

Ministerie van BZK

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een omvangrijk en veelzijdig takenpakket. Het beslaat vele terreinen uiteenlopend van de bestuurlijke inrichting van Nederland tot rampenbestrijding. Eind jaren 90 reorganiseerde de organisatie ingrijpend door de toewijzing van haar extra taak ‘Koninkrijksrelaties’.

De gestileerde leeuwenkop was afgeleid van het wapen van Nederland en wordt door het ministerie geclaimd als het nieuwe symbool voor de natie. Het basisontwerp is van Concepts, terwijl de opdracht voor het ontwikkelen van de huisstijl aan Teldesign werd gegund.

Teldesign gaf vorm aan een volledig nieuwe grafische stijl en bracht lijn in de enorme hoeveelheid communicatiemiddelen. Zo ontstond er op de eerste plaats een corporate identity, die het departement in- en extern een eenduidige en heldere uitstraling gaf. Verder werden alle correspondentie- en communicatiemiddelen tot een hanteerbaar systeem gemodelleerd en waar mogelijk volledig geautomatiseerd.

De eigen huisstijl bleef in gebruik tot de invoering van de Rijksstijl in 2010.