Significant impact on healthcare

Radboudumc

Het Radboud universitair medisch centrum is een academisch ziekenhuis in Nijmegen dat samenwerkt met de Radboud Universiteit Nijmegen. Het ziekenhuis heeft een kleine 1000 bedden en 10.000 medewerkers. Ruim 3000 studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde en molecular mechanisms of disease worden in het Radboudumc opgeleid.

Als onderdeel van de nieuwe merkstrategie worden eind 2012 samen met Teldesign naam en merkportefeuille grondig herzien, waarna op 1 oktober 2013 het Radboudumc zich naar patiënten en zorgmarkt presenteert met een volledig nieuwe huisstijl. De creatieve marges werden bepaald door de relatie met de Radboud Universtiteit Nijmegen, de ambitie stond voor een moderne, op zichzelfstaande stijl en een meer toegankelijke stijl van communiceren.

Het Radboudumc staat voor een ‘significant impact on healthcare’ en vertaalt dat in het totale spectrum van academische zorg; van high tech tot high comfort. Met de kwaliteit van leven centraal en met het oog op verhogen en verspreiden van zorgkennis en -kunde.

Fotografie
William Moore, Eric Scholten

 

Huisstijlimplementatie
RGN, brand identity services