Samen werken aan een waardevol leven

Espria

Espria, opgericht eind 2007, was oorspronkelijk een nieuw samenwerkingsverband tussen Evean, Philadelphia en Woonzorg Nederland. De naam werd ontwikkeld door Globrands. Teldesign vertaalde missie en de nieuwe naam naar een passende visuele identiteit, welke op 1 januari 2008 werd geïntroduceerd. Tot 2014 verzorgde Teldesign de jaarlijkse financiële verslaglegging.

Tegenwoordig is zorgconcern Espria een samenwerkingsverband tussen Evean, Icare, GGZ Drenthe, Zorggroep Meander, De Trans, De Kraamvogel en PartiCura. Espria biedt een breed pakket aan diensten in wonen, service en zorg in heel Nederland. De klanten van Espria zijn mensen van alle leeftijden, met een beperking of een behoefte aan ondersteuning.

Espria wil een kanteling in de wereld van zorg en welzijn teweeg brengen; het bestaande systeem duurzaam veranderen vanuit de missie ‘samen te werken aan waardevol leven’.

Deze missie komt tot leven in fotografische portretten die cliënten laten zien te midden van hun sociale netwerk. Want zelfredzaam ben je nooit alleen. Dat is dankzij een netwerk van bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, hobbyclub, professionele zorgverleners en mantelzorgers.

Fotografie
Thijs Wolzak