Moderne heraldiek

Provincie Zuid-Holland

Als er één provincie is die diversiteit biedt, dan is het wel de provincie Zuid-Holland. Met bijna 3,5 miljoen inwoners de dichtst bevolkte provincie van Nederland. En met ruim 132.000 bedrijfsvestigingen ook een zeer bedrijvige. Alle maatschappelijke vraagstukken doen zich hier voor. Van cultuur en recreatie tot milieu en mobiliteit, van jeugdzorg en veiligheid tot stedelijke vernieuwing en watermanagement, en van economie tot werkgelegenheid.

Teldesign herontwerpt het oude heraldische wapen dat sterk verbonden is met de ontstaansgeschiedenis van het provinciaal bestuur. Een heraldische huisstijl voor een eigentijdse en moderne organisatie vraagt om aanpassing die met de actuele doelstellingen van de organisatie in overeenstemming is; een huisstijl met respect voor traditie en met visie op de toekomst.

Teldesign ontwikkelt in samenwerking met de afdeling Communicatie van de Provincie Zuid-Holland correspondentiemiddelen, publicaties, in- en externe bewegwijzering voor het nieuwe provinciehuis, en ontwikkelt in samenwerking met implementatiebureau RGN, richtlijnen voor de bebording in de provincie en de belettering van het materieel.