Mijn en dijn

Kadaster

Het Kadaster bestaat sinds 1832 en verzamelt alle gegevens van registergoederen in Nederland. Dit zijn onroerende zaken, zoals huizen en appartementen, maar ook roerende zaken als schepen en luchtvaartuigen. In openbare registers en op kadastrale kaarten worden deze gegevens bijgehouden. Het Kadaster is een ‘Zelfstandig Bestuursorgaan’ (ZBO) en vormt een publiekrechtelijke rechtspersoon.

De verzelfstandiging van de organisatie tot een volwaardige marktpartij, begin jaren 90, is de aanleiding om het Kadaster te herpositioneren en te voorzien van een nieuwe huisstijl.

Het uitgangspunt voor het concept van de huisstijl is ‘mijn en dijn’ en vormt eveneens de basis voor het nieuwe beeldmerk. De huisstijloperatie is omvangrijk: 16 vestigingen, 140 formulieren, 300 voertuigen en 2700 medewerkers worden in korte tijd voorzien van een nieuwe identiteit. Tussen 1994 en 2006 werkt Teldesign onafgebroken aan optimalisatie van de huisstijl, jaarverslagen en publicaties.

In 2007 werden logo en huisstijl opgefrist.