Mens en techniek

Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente behoort tot de grootste niet-academische ziekenhuizen van ons land en beschikt over ziekenhuislocaties in Enschede en Oldenzaal en diverse buitenpoliklinieken, van waaruit het verzorgingsgebied met circa 264.000 inwoners wordt bediend.

Medisch Spectrum Twente is een geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf met als kerntaak de gezondheid van de inwoners van onze regio te bevorderen. Daarnaast besteed deze topklinische zorgaanbieder veel aandacht aan opleiding en onderzoek.

Teldesign ontwierp eind jaren 80 een indertijd vooruitstrevende en voor een zorginstelling opvallend breed opgezette huisstijl, waarbij de toen net geïntroduceerde ‘Apple MacIntosh’ een grote rol kreeg in het creatieve proces. De huisstijl is meer dan 25 jaar ongewijzigd in gebruik geweest.