Meer dan alleen water management

Deltares

Neerlands meest relevante instituut
Deltares is een instituut voor toegepast onderzoek, dat er onder andere voor zorgt dat mensen wereldwijd droge voeten houden. Het ontstond in 2007 uit twee Delftste instituten, en na ruim een decennium van groei en ontwikkeling werd het tijd voor een aanscherping van de – eveneens door Teldesign – ontwikkelde huisstijl.

Dat Deltares als ‘waterinstituut’ ook op gebied van ondergrond en infrastructuur een belangrijke rol speelt, was niet altijd duidelijk. Zowel de interne strategie als de huisstijl zijn aangepakt. Herziene content als tekst en fotografie voor een betere positionering, terwijl een herzien kleurenpalet, typografie en vormentaal veel meer duiding geven aan het internationale werkveld van de organisatie.

Een digital first aanpak zorgde op zijn beurt niet alleen voor een visuele verbetering van het logo en pay-off, maar ook meteen voor duidelijk afzenderschap. Samenwerkingen kunnen nu veel beter worden ondersteund. Ook het rapportageformat en office-sjablonen zijn in nauwe samenwerking met de gebruikers aangepast voor het werken en bekijken op het beeldscherm. Hiermee behoren de tot voor kort gangbare ‘fysieke’ rapporten definitief tot het verleden.

Door de grootte van de organisatie was ook interne communicatie een uitdaging. Hoe creëer je draagvlak voor de komende verandering? Met een kleine werkgroep zijn er eerst op hoofdlijnen keuzes gemaakt en zijn deze vastgelegd, daarna zijn de belangrijkste middelen sámen intern opgepakt. Door deze aanpak is de organisatie in de toekomst zelf prima in staat, met hier en daar wat ondersteuning, de huisstijl zelf door te ontwikkelen.

Automatisering
HQ Solutions

 

Implementatie
Van Loo Merkimplementatie