Kiezen en koppelen

mboRijnland

Een nieuw merk
mboRijnland is de nieuwe naam voor fusiepartners ROC Leiden en ID College. Een naam die trots verwijst naar het middelbaar onderwijs, de regio en naar het Rijnlands denken. Vakmanschap, verbinding en vertrouwen zijn waarden die daarin voorop staan. Om die reden zijn in het logo de woorden ‘mbo’ en ‘Rijnland’ onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het logo is helder, eenvoudig en modern. De kleuren paars en rood verwijzen naar de waarden passie, inclusiviteit en nieuwsgierigheid.

Méér dan mbo
Teldesign ontwikkelde het nieuwe motto: méér dan mbo. Het verwoordt dat studenten méér leren dan alleen een beroep; ze ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun eigen weg te vinden in de samenleving.

Kiezen en koppelen
Onderdeel van het logo is de dubbele ‘slash’: de visuele drager van de essentie. De slash geeft de keuzemogelijkheid aan. Het maakt nieuwsgierig wat er achter de komma komt. Verder kijken, verbinding leggen en anderen betrekken: mboRijnland staat voor kiezen én koppelen.

Complete beeldtaal op 19,5°
De vormentaal is afgeleid van de ‘slash’ en komt in de huisstijl overal terug in de diagonale banen onder de basishoek van 19,5°. Deze hoek zie je – soms hard en soms subtiel – terug in de grafische stijl, fotografie, illustratie en typografie. De diagonaal is daarmee een verbindend element in de huisstijl van mboRijnland en zorgt voor grote herkenbaarheid en consistentie.

mborijnland.nl
Op basis van de door Teldesign ontworpen online-stijlgids ontwikkelde en bouwde mboRijnland in samenwerking met Procurios de nieuwe website.

idmanual vanaf dag één
Vanaf de start van het project werden alle nieuw ontworpen huisstijlelementen, middelen en afspraken vastgelegd in de idmanual, een door Teldesign ontwikkelde tool die voor veel van onze opdrachtgevers wordt gebruikt. Inzet van deze huisstijlmanagement tool maakt de huisstijl direct toegankelijk, draagt bij aan een open en helder proces en borgt de huisstijl in de organisatie en bij vaste toeleveranciers.

Website

Procurios