Iedereen recht op privacy

Autoriteit persoonsgegevens

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Op 1 januari 2016 is de naam van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gewijzigd in Autoriteit Persoonsgegevens. Deze naamswijziging is aanleiding tot een creatieve pitch, waarna Teldesign de opdracht krijgt het nieuwe logo te ontwerpen en de nieuwe positionering en ambitie zichtbaar te maken. Ook werd de huisstijl herzien en samenhang gecreƫerd tussen de online en offline communicatie.

Website
VDMI, Drupal specialist