Het verhaal achter de cijfers

CBS

Het CBS heeft tot taak het verzamelen, bewerken en publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De informatie die het CBS publiceert, omvat vele maatschappelijke aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen, tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens. Het CBS is sinds 2004 een Zelfstandig Bestuursorgaan.

Rond het bestaande logo ontwikkelt Teldesign in eerste instantie een volledig nieuwe publicatiestijl. Staat het enigzins gedateerde, maar herkenbare logo voor het betrouwbare en onafhankelijke karakter van het CBS, de nieuwe publicatiestijl geeft de vaak abstracte en cijfermatige informatie een meer actuele en toegankelijke uitstraling door aansprekende foto’s uit de nieuwe beeldbank.

Vanaf 2009 wordt de publicatiestijl doorontwikkeld naar andere, ook corporate uitingen. Hierdoor begint een volledig nieuwe, opgefriste visuele identiteit te ontstaan. Belangrijk onderdeel van het uitbouwen van de identiteit zijn de door Teldesign ontwikkelde bouwstenen voor publicaties. De bouwstenen bestaan o.a. uit een uitgebreid kleurenpalet, illustratiestijl, infographics en een op cijfers gebaseerde typografie.

Fotografie
Hollandse Hoogte