Helpt je vooruit

VTL

De Vakopleiding Transport en Logistiek, van oudsher een sectorbrede opleider in het beroepsgoederenvervoer, krijgt in 2001 een andere rol toebedeeld, waardoor niet alleen intern moet worden gereorganiseerd, maar ook extern geherpositioneerd.

De Vakopleiding leidt niet alleen op, maar biedt ook aanvullende dienstverlening, onderzoek en advies op het gebied van competence en carrièremanagement, sectortrends en managementondersteuning. De naam wordt kortweg VTL, de organisatie wordt opgedeeld in een zestal labels en submerken. Het beeldmerk geeft kernachtig weer hoe VTL de sector in zijn algemeenheid en de individuele klant in het bijzonder ondersteunt in zijn loopbaan en werkzaamheden, en wordt omringd door een visuele omgeving die in beeld en taal aansluit op wat speelt in de sector.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de fotografie, die de perspectivische uitgangspunten van de visuele identiteit volgt. VTL biedt perspectief in een bewegende sector.