Goed wonen voor iedereen

Aedes

Aedes behartigt als branchevereniging de belangen van woningcorporaties in Den Haag en Brussel, zoekt oplossingen voor het beter functioneren van de woningmarkt en draagt bij aan een professionele sector. Aedes is ook de werkgeversvereniging van de corporatiebranche waarin ruim 28.000 werknemers dagelijks werken aan goed, betaalbaar en duurzaam wonen.

De relatie tussen Aedes en Teldesign dateert van eind jaren tachtig, toen wij tekenden voor de huisstijl van het NCIV, dat in 1998 zou fuseren met de Nationale Woningraad tot Aedes, waarvoor Teldesign de naamgeving, huisstijl en kantoorinrichting deed. Toen Aedes in 2012 besloot naar Den Haag te verhuizen, werd het tijd het merk zelf onder de loep te nemen. Veranderingen in de branche vragen om stellingname en een krachtige positionering, en dat moet terug te zien en te horen zijn in een transparantere communicatie en visueel herkenbare en coherente presentatie.

Merkpositionering

CP Positioneringsadvies