Energizing the future

GasTerra

GasTerra is een internationaal opererende handelsonderneming in aardgas. De onderneming is werkzaam op de Europese energiemarkt en heeft een belangrijk aandeel in de Nederlandse gasmarkt. GasTerra zet in op duurzame ontwikkeling als fundament voor strategie en acties. De economische waarde en het maatschappelijk belang van aardgas als energiebron geven de onderneming een belangrijke rol in de benutting van de binnenlandse gasvoorraad en de energievoorziening in Nederland en de EU.

Teldesign ontwerpt in 1989 de huisstijl voor Gasunie, waarvan het logo met de G-vlam de belangrijkste drager vormde. De sindsdien zeer intensieve samenwerking leidde recent, na de splitsing begin deze eeuw in handel en transport, tot het uitwerken van de stijl voor het nieuwe Gasterra. Waar bij het vernieuwde logo (ontwerp: Andrew Fallon) voor de verstandige weg van lichte aanpassing is gekozen, laat de uitwerking van de stijlmiddelen door Teldesign meer actualiteit, communicatie en visuele durf zien.

Jaarverslag, corporate- en productbrochures en de presentatie op internationale energiebeurzen onderstrepen de rol van GasTerra als één van de meest innovatieve en belangrijkste spelers op de mondiale energiemarkt.