Enabling delta life

Deltares

Nederland is een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek en specialistisch advies rijker; WL | Delft Hydraulics, GeoDelft en een deel van TNO Bouw en Ondergrond vormen vanaf 2008 samen met enkele delen van Rijkswaterstaat het instituut Deltares. Het is toonaangevend in het ontwikkelen, verspreiden én toepassen van kennis voor duurzame inrichting en het beheer van kwetsbare delta’s, kusten en riviergebieden. Deltares werkt voor én samen met de Nederlandse overheid, provincies, waterschappen en gemeenten, internationale overheden, kennisinstellingen en marktpartijen.

Op basis van de door De Positioneringsgroep ontwikkelde positionering en merkstrategie en de door Globrands ontwikkelde naam, ontwerpt Teldesign het logo en de huisstijl, visuele stijlelementen en realiseert grafische, interactieve en ruimtelijke middelen.

De nieuwe huisstijl wordt samen met NykampNyboer in krap 6 maanden ingevoerd. Vanaf 1 januari 2008 is Deltares vanuit Delft én Utrecht volledig operationeel. In de jaren daarna volgen nog diverse publicaties, waaronder de magazines Visie en Views voor respectievelijk de nationale en internationale markt. Ook worden de labels Deltares Systems en Academy verder ontwikkeld en krijgen een ‘eigen’ herkenbare stijl.

Huisstijlimplementatie

VIM Group