Dat doen we samen. Punt.

HVC

De uitdaging van energietransitie
HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 46 gemeenten en 6 waterschappen in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Friesland. Nutsbedrijf HVC heeft als kerntaken om haar gemeenten en waterschappen te helpen bij de transitie ‘Van Gas Los’ en de verduurzaming van het afvalbeheer, en zo stappen te zetten naar een circulaire
economie. Naast afvalinzameling, -recycling en -verwerking, afvalverbranding en energieproductie, levert en distribueert HVC onder andere warmte, wind- en zonne-energie.

Circulair en daadkracht
Als belangrijke speler in groene energie en duurzaam afvalbeheer gaven wij HVC een huisstijl die de ambities en uitdagingen ondersteunt. Het HVC-logo, drager van de nieuwe visuele identiteit, is eenvoudig, duidelijk en krachtig. In het logo komen de drie merkwaarden duurzaam, publiek en daadkrachtig samen. De opvallende c en bijbehorende punt staan voor circulariteit. De tekenstijl benadrukt dat iedereen persoonlijk kan en mag bijdragen aan een schonere wereld, de rode punt benadrukt de daadkracht van HVC.

Communicatiestijl
Naast een krachtige ‘branding’ van communicatie, de milieuparken en het (rijdend) materieel, daagt de huisstijl vooral uit tot inhoudelijke communicatie. Dit creatieve
uitgangspunt geeft HVC de mogelijkheid om haar klanten, stakeholders en publiek te betrekken en op te roepen bij te dragen aan een schonere wereld. Met de signalerende en activerende kleur rood trekt alle communicatie direct de aandacht. De letterlijk ‘getekende’ stijl maakt de communicatie vriendelijk en laagdrempelig, de onderliggende basis – wit en no-nonsense typografie – oogt ‘schoon’ en opgeruimd.

Slim hergebruik van beeld
Opvallend onderdeel van de nieuwe beeldtaal is het ‘recyclen’ van de collages uit de vorige huisstijl; kostenbesparend, opvallend, en praktisch in de uitvoering. Kenmerkend is de witte basis en de toevoeging van de rode lijn – een verwijzing naar het logo – die ook terugkomt in de meer dan 200 uitgewerkte illustraties en iconen.

Huisstijlimplementatie
VIM Group

 

Collagebeelden
Studio BrandendZant