Altijd in de buurt

Vierstroom

Het welbevinden van de mens staat voorop bij thuiszorgorganisaties Vierstroom en Zorgring. Zorg, service en ondersteuning wordt geboden met oog voor ieders persoonlijke behoefte en situatie. Met aandacht en passie. Voor een beetje extra ondersteuning in elke levensfase is er een breed pakket aan diensten: bijvoorbeeld advies bij de opvoeding, uitleenservice van thuiszorgmiddelen, huishoudelijke hulp en zorg bij het ouder worden. Vierstroomzorgring, zoals de nieuwe organisatie gaat heten, betreedt na de fusie in 2007 met een steviger positionering de markt.

De nieuwe huisstijl van Teldesign zet Vierstroomzorgring neer als de vertrouwde zorgverlener in de buurt en als belangrijke speler in samenwerking met huisartsen, apotheken, maatschappelijk werk, woningcorporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties. Het brede scala aan diensten en de vele locaties vragen een praktische opzet van informatie- en voorlichtingsmiddelen. Van gedrukte brochures tot en met informatieleaflets voor informatie op maat direct in de spreekkamer.

In 2010 wordt gekozen de naam te wijzigen in het veel krachtiger en eenvoudige Vierstroom, waarbij dus ook het logo een kleine aanpassing krijgt.