Leven lang leren

ROC Zadkine

Zadkine is een regionaal opleidingsinstituut voor beroepsonderwijs en volwasseneducatie uit Rotterdam met meer dan 50 vestigingen en 25.000 leerlingen. Zadkine stimuleert de persoonlijke ontplooiïng, het functioneren in een multiculturele samenleving en streeft naar een blijvende relatie met de deelnemers in het kader van een ‘leven lang leren’. Met de vier kernwaarden drukt Zadkine uit waar het in het onderwijs om gaat: leren, denken, durven, doen.

Eind 2009 beschikt Zadkine over een in de regio bekend logo, maar het ontbrak aan een heldere, consequent en eenvoudig toe te passen huisstijl en de samenhang tussen de enorme hoeveelheid publicaties was matig.

Teldesign kreeg opdracht om de merkarchitectuur en huisstijl te (her)structureren, waar nodig aan te scherpen, van frisse aanvullende stijlelementen te voorzien en deze met behulp van een huisstijlmanagementsysteem in de organisatie te implementeren.